[Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
 

Antonín Dvořák
(1841 – 1904)


náleží k mimořádným osobnostem české i světové hudební kultury a spolu s Bedřichem Smetanou patří k zakladatelům moderní české hudby. Velká mezinárodní proslulost, které se těšil už za svého života, přispěla významně k růstu prestiže české kultury a tím i národa. Svým pedagogickým působením na National Conservatory of Music v New Yorku v letech 1892 – 95 zasáhl také do vývoje americké hudby.

Nejrozsáhlejší součást jeho díla tvoří instrumentální tvorba (symfonická, komorní i sólová), stejně důležité jsou rovněž jeho písně, duchovní i kantátové kompozice a opery. Dvořákova hudba vyniká bohatou a originální melodickou invencí, která často poukazuje k lidovým kořenům, výrazným rytmem a barvitou instrumentací.

Jako prvorozený syn měl původně převzít otcovu řeznickou živnost. Mimořádný talent i rodinné muzikantské zázemí ho však již v rodné Nelahozevsi vedlo k hudbě; další vzdělání získal při pobytu ve Zlonicích a České Kamenici, především však studiem na pražské varhanické škole (1857 – 59). Pak byl violistou v Komzákově kapele, s níž přešel do orchestru Prozatímního divadla; zde hrál také pod taktovkou Bedřicha Smetany. Varhaníkem u sv. Vojtěcha byl v letech l874 – 77. V letech 1875 – 78 pobíral rakouské státní stipendium; v komisi, která o přidělení rozhodovala, byli mj. skladatel Johannes Brahms a kritik Eduard Hanslick. Na Brahmsovo doporučení vydal berlínský nakladatel Fritz Simrock Dvořákovy Moravské dvojzpěvy; po jejich úspěchu si objednal Slovanské tance. Byl to počátek skladatelovy evropské a později světové kariéry; po Německu se začala jeho hudba hrát také v Anglii; v březnu 1884 tam odjel na první umělecký zájezd. Jeho kontakty s Anglií vyvrcholily v listopadu 1890 udělením čestného doktorátu university v Cambridgi.

Roku 1891 se stal profesorem skladby na pražské konzervatoři, o rok později přijal pozvání Jeanett Thurber, zakladatelky National Conservatory of Music v New Yorku. Byl zde ředitelem, vyučoval skladbu a také dirigoval školní orchestr. Po návratu do Prahy se vrátil k pedagogickému působení na pražské konzervatoři a posléze byl též jejím uměleckým ředitelem. Dostalo se mu mnoha poct a uznání (čestný doktorát filosofie české univerzity, člen panské sněmovny, člen poroty pro rakouské státní ceny, čestný člen mnoha českých a moravských pěveckých spolků atd.). Velká část kompozičního odkazu Antonína Dvořáka náleží ke kmenovému repertoáru předních světových orchestrů, operních domů, sólových i komorních umělců.Přehled díla Antonína Dvořáka (výběr)

I. opery
Alfred, 1870
Král a uhlíř, 1871, 2.verze - op. 14, 1874
Tvrdé palice, op. 17, 1874
Vanda, op. 25, 1875
Šelma sedlák, op. 37, 1877
Dimitrij, op. 64, 1882, 2.verze - 1894
Jakobín, op. 84, 1888, 1897 (částečně přepracováno)
Čert a Káča, op. 112, 1899
Rusalka, op. 114, 1900
Armida, op. 115, 1903

II. oratoria, kantáty
Hymnus Dědicové Bílé hory, op. 30, 1872 (přepracováno 1880 a 1885)
Stabat mater, op. 58, 1877
Žalm 149, op. 79, 1879 (1887 přepracováno pro smíš.sbor a orchestr)
Svatební košile, op. 69, 1884
Svatá Ludmila, op. 71, 1886
Mše D dur, op. 86, 1887 (verze s varhanním doprovodem), 1892 (s orchestrem)
Requiem, op. 89, 1890
Te Deum, op. 103, 1892
Americký prapor, op. 102, 1893
Slavnostní zpěv, op. 113, 1900

III. orchestrální skladby
    a) symfonie
            1. c moll „Zlonické zvony“, 1865
            2. B dur, op. 4, 1865
            3. Es dur, op. 10, 1873
            4. d moll, op. 13, 1
            5. F dur, op. 76, 1875
            6. D dur, op. 60, 1880
            7. d moll, op. 70, 1885
            8. G dur, op. 88, 1889
            9. e moll „Z Nového světa“, op. 95, 1893

    b) serenády a suity
            Serenáda E dur pro smyčce, op. 22, 1875
            Serenáda d moll pro dechy, violoncello a kontrabas, op. 44, 1878
            Česká suita, op. 39, 1879
            Suita A dur, op. 98B, 1895

    c) koncerty a koncertantní skladby
            Koncert A dur pro violoncello a klavír, 1865
            Romance f moll pro housle a orchestr, op. 11, 1873/1877
            Klavírní koncert g moll, op. 33, 1876
            Mazurek pro housle a orchestr, op. 49, 1879
            Houslový koncert a moll, op. 53, 1879 (revize 1880)
            Rondo g moll pro violoncello a orchestr, op. 94, 1893
            Klid pro violoncello a orchestr, op. 68/5, 1893
            Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, 1895

    d) symfonické básně, rapsodie a předehry
            Tragická ouvertura (předehra k opeře Alfred), 1870
            Symfonická báseň (Rhapsodie a moll), op. 14, 1874
            Slovanské rapsodie, op. 45 (D dur, g moll, As dur), 1878
            Vanda (předehra ke stejnojmenné opeře), 1879
            Domov můj, předehra ke hře F.F. Šamberka, 1882
            Husitská, dramatická ouvertura op. 67, 1883
            V přírodě, koncertní ouvertura op. 91, 1891 (Příroda, Život, Láska - č.1)
            Karneval, koncertní ouvertura op. 92, 1891 (Příroda, Život, Láska - č.2)
            Othello, koncertní ouvertura op. 93, 1891(Příroda, Život, Láska - č.3)
            Vodník, symfonická báseň podle balady K.J.Erbena, op. 107, 1896
            Polednice, symfonická báseň podle balady K.J.Erbena, op. 108, 1896
            Zlatý kolovrat, symfonická báseň podle balady K.J.Erbena, op. 109, 1896
            Holoubek, symfonická báseň podle balady K.J.Erbena, op. 110, 1896
            Píseň bohatýrská, symfonická báseň op. 111, 1899

    e) tance
            Slovanské tance, op. 46 - I. řada, 1878, op. 72 - II. řada, 1887
            Pražské valčíky, 1879

    f) různé (výběr)
            Symfonické variace pro orchestr, op. 78, 1877
            Legendy, op. 59, 1881
            Scherzo capriccioso, op. 66, 1883

IV. komorní hudba - výběr nejznámějších skladeb
    a) sextet - Smyčcový sextet A dur, op. 48, 1878
    b) kvintety (5) - Smyčcový kvintet G dur (s kontrabasem), op. 77, 1875
Klavírní kvintet A dur, op. 81, 1887
Smyčcový kvintet Es dur, op. 97, 1893
    c) smyčcové kvartety (14) - 9. d moll, op. 34, 1877
10. Es dur „Slovanský“, op. 51, 1879
11. C dur, op. 61, 1881
12. F dur „Americký“, op. 96, 1893
13. G dur, op. 106, 1895
14. As dur, op. 105, 1895
    d) jiné kvartety - Cypřiše (12 písní upraveno pro smyčcový kvartet), 1887
Klavírní kvartet D dur, op. 23, 1875
Klavírní kvartet Es dur, op. 87, 1889
Maličkosti (dvoje housle, violoncello, harmonium), op. 47, 1878
    e) klavírní tria (4) - g moll, op. 26, 1876
f moll, op. 65, 1883
Dumky, op. 90, 1890
    f) housle a klavír - Romance, op. 11, 1873/77 (též orchestrální verze)
Nokturno H dur, op. 40, 1875/83 (i ver. pro smyč. orchestr)
Capriccio, 1878
Mazurek, op. 49, 1879
Sonáta F dur, op. 57, 1880
Balada, op. 15/I, 1884
Romantické kusy, op. 75, 1887
Sonatina G dur, op. 100, 1894
    g) violoncello a klavír - Polonéza A dur, 1879
Rondo g moll, op. 94, 1891 (též orchestrální verze)
Klid (také Klid lesa), op. 68

V. klavírní skladby
    a) dvouruční - Škotské tance, op. 41, 1877
Furianty, op. 42, 1878
Silhouety, op. 8, 1879
Valčíky, op. 54, 1880
Eklogy, op. 56, 1880
Klavírní skladby, op. 52, 1880
Mazurky, op. 56, 1880
Dumka a furiant, op. 12, 1884
Poetické nálady, op. 85, 1889
Suita A dur, op. 98, 1894 ( později též orchestrální verze)
Humoresky, op. 101 (nejznámější č.7 Ges dur)
    b) čtyřruční - Slovanské tance, op. 46 - I.řada, 1878, op. 72 - II. řada, 1886
Legendy, op. 59, 1881
Ze Šumavy, op. 68, 1884

VI. písně, dvojzpěvy, sbory
    a) pro hlas a klavír - Cypřiše, 1865, nevydáno (jednotlivé písně viz smyčcový kvartet)
Písně z Rukopisu královedvorského, op. 7, 1872
Tři novořecké písně, op. 50, 1878
Cigánské melodie, op. 55, 1880 (č. 4 Když mne stará matka)
V národním tónu, op.73, 1886
Čtyři písně, op. 82, 1888 ( č.1 Kéž duch můj sám)
Písně milostné, op.83, 1888(č.2 V tak mnohém srdci mrtvo jest)
Biblické písně, op. 99, 1894 (č.4 Hospodin jest můj pastýř)
    b) pro hlas a varhany - Ave Maria, op. 19B, 1877
Ave Maris Stella, op. 19B, 1879
    c) dvojzpěvy - Moravské dvojzpěvy, op. 20 (soprán, tenor + klavír), 1875
Moravské dvojzpěvy, op. 29, 32 (soprán, alt + klavír), 1876
Moravské dvojzpěvy, op. 38 (soprán, alt + klavír), 1877
    d) sbory: ženský - Moravské dvojzpěvy (úprava z op. 29, 32), 1880
mužské - Kytice z českých národních písní, op. 41, 1877
              Z kytice národních písní slovanských, op. 43, 1878
              Pět sborů na texty litevských národních písní, op. 27, 1878
smíšené - Čtyři sbory, op. 29, 1876
               V přírodě, op. 63, 1882
               Hymna českého rolnictva, op. 28, 1885 (s orchestrem)Prameny a literatura:
Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák, Thematický katalog, Praha 1996
Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty, kritické vydání, editor Milan Kuna, sv. 1- 8, Praha 1987- 2001
Beckerman, Michael, B.: New Worlds od Dvořák, New York 2003
Clapham, John: Dvořák, London, 1979
Döge, Klaus: Dvořák. Leben -Werke - Dokumente, Zürich, Mainz 1997
Sychra, Antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, Praha 1959
Šourek, Otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka, I - IV, Praha 1954 - 57

 
 
 
 
  [Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
  © 2002
BVA International s.r.o.