[Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]  
 
 
 


Pietní akt u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě – 15.30 hodin
Program:
 - A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy op.32 – "Šípek"
 - promluva: dirigent prof. Jiří Bělohlávek
                   kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český
 - A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy op. 32 – "Holub na javoře"
   (účinkují : Foersterovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Lukáš Vasilek)


Vzpomínková mše svatá
v bazilice sv. Pavla a Petra na Vyšehradě – 16.30 hodin

za účasti kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského a primase českého

před začátkem mše svaté :
A. Dvořák: Preludium D dur a Fughetta, Preludium G dur a Fuga g moll

Pořadí jednotlivých částí bohoslužby:
 - vstup ke mši:
   A. Dvořák: Hymnus k Nejsvětější Trojici - „Tu Trinitatis unitas“
 - úvod do liturgie mše
   A. Dvořák: Mše D dur op. 86 - Kyrie, Gloria
 - čtení z Bible (s vloženým žalmem a zpívanou antifonou)
 - promluva: vysvětlení přečtených textů v kontextu s připomínaným výročím úmrtí
 - společná modlitba
 - příprava darů a bohoslužba oběti:
   zpěv lidu „Vzácná oběť se Ti chystá“ , píseň
   zpěv lidu „Svatý, svatý Hospodin zástupů…“
   zpěv lidu „Beránku boží“
 - přijímání
   Antonín Dvořák, Mše D dur op. 86 - Agnus Dei
 - požehnání a závěr mše svaté
   zpěv lidu „Hospodine ulituj nás"

po mši svaté : Antonín Dvořák: Preludium a moll, B dur, D dur, Fuga D dur
(účinkují: Kühnův smíšený sbor, sbormistr Jan Rozehnal, Mgr.Josef Lecián, varhany)

Fotografie z akce
 
 
 
 
  [Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]  
 
 
  © 2002
BVA International s.r.o.