[Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
 

Výstava, jejímž pořadatelem je Obecní dům, poskytne ojedinělou příležitost shlédnout některé veřejnosti běžně ne- přístupné rukopisy a první vy- dání Dvořákových duchovních kompozic s mimořádnou pre- zentací autografů Stabat ma- ter, Requiem, Svatá Ludmi- la a Te Deum, které se díky tomuto projektu podaří zres- taurovat a tak uchovat toto dědictví pro příští generace.

Skladatelův tvůrčí vývoj a genezi jednotlivých skladeb osvětlí uká- zky z Mistrovy korespondence, jeho hluboké zakotvení ve víře doloží různé předměty z jeho po- zůstalosti.

Dobové fotografie představí místa premiér. Ohlas duchovní tvorby bude dokumentován programy a kritikami. Širší souvislosti a du- chovní klima doby přiblíží vybra- ná výtvarná díla.

Nad touto výstavou převzal záštitu kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český.

Výstava se bude konat v Jídelnách Obecního domu od 3.5. 2004 do 3.6. 2004 od 10 do 18 hodin. Bude ote- vřena po dobu konání MHF Pražské jaro (do 3.6.2004) a návštěvníci festivalu si ji mohou prohlédnout během přestávek koncertů.


Pro více informací o této akci kontaktujte prosím
Obecní dům.

 
 
 
  [Úvod] [Kontakt] [Ke stažení] [English]
 
 
  © 2002
BVA International s.r.o.